Course code: JPROG1« Back

Java SE – Programming I

The course offers participants the opportunity to start with the Java programming language. Participants will learn basic Java syntax, object programming principles and language constructs, such as class, interface, or exception in practice. Attention is also paid to the Java SE platform overview (JRE, JDK, JVM, OpenJDK, Oracle JDK and other Java implementations) and the distribution of Java applications. The course can serve as a starting point for desktop applications over Java SE, web applications over Java EE and Spring Framework, and also for Android. The course is programmed in IntelliJ IDEA, Eclipse, or NetBeans (as most students wish) over Oracle JDK 8.

 DateDurationCourse priceHandbook priceCourse languageLocation 
7/27/2020 5 34 500 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT
 
10/5/2020 5 34 500 CZK - Český jazyk GOPAS Praha_GTT
 
7/27/2020 5 34 500 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT
 
10/5/2020 5 34 500 CZK - Český jazyk GOPAS Brno_GTT
 
7/27/2020 5 1 300,00 EUR included in course price Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT
 
10/5/2020 5 1 300,00 EUR included in course price Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT
 

AffiliateDurationCatalogue priceHandbook priceITB
Praha5 34 500 CZK included in course price 50
Brno5 34 500 CZK included in course price 50
Bratislava5 1 300,00 EUR included in course price 50

Pro koho je kurz určen

 • Databázové odborníky
 • Testery pracující s Javou
 • Programátory začátečníky
 • Správce javových aplikací a serverů

Co Vás naučíme

 • Proměnné, základní typy (int, double, boolean)
 • Podmínky a cykly
 • Třídy a objekty
 • Členské proměnné a metody
 • Konstruktory, gettery a settery
 • Dědičnost a rozhraní
 • Výjimky
 • Pole a seznamy
 • Práci s datem a časem (balík java.time)

Požadované vstupní znalosti

Je nutné znát základy programování a algoritmizace v libovolném programovacím jazyce: proměnné, fuknce, podmínky a cykly.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Osnova kurzu

Přehled platformy Java SE

 • JDK, JRE, JVM
 • Spouštění programů v Javě

Spouštecí třída a metoda main()

 • Třídy v Javě
 • Balíky
 • Metoda main()

Proměnné

 • Definice proměnné
 • Datové typy int, double
 • Práce se Stringem

Řídící struktury

 • Příkaz if
 • Cyklus for
 • Cyklus while

Objekty a třídy

 • Co je to třída a objekt
 • Definice členských proměnných
 • Instanciování objektů
 • Metody
 • Reference na objekty
 • Práce s poli

Práce s Java API

 • Třída String
 • Java API Docs
 • Měnitelné řetězce a StringBuilder
 • Přetypování

Psaní vlastních metod

 • Argumenty a návratové typy
 • Přetěžování metod
 • Statické metody a proměnné

Zapouzdření

 • public, private
 • Get a set metody
 • Konstruktory

Pole a seznamy

 • main(args)
 • Vícerozměrná pole
 • ArrayList

Dědičnost

 • Předek a potomek, vztah generalizace a specializace
 • Abstraktní metody a třídy

Rozhraní

 • Polymorfismus
 • Modelování složité třídní hierarchie s rozhraními
 • java.util.List

Výjimky a chyby

 • Třídy Exception, RuntimeException
 • Propagování výjimek
 • catch a throw
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Price:
included in course price
The prices are without VAT.