Course code: ANGULAR1« Back

Angular framework - programming I

Kurz je určen pro programátory, kteří znají základy jazyka TypeScript a chtějí se naučit využívat služeb knihovny Angular ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, využívat data binding, html šablony, validovat vstupní data nebo komunikovat s back-end API, ale také navrhovat architekturu pro rozsáhlé Angular aplikace spolu s komunikací s back-end API za HTTP GET/POST request nebo použití observables v ramci angular aplikace. Probereme si dynamické načítání komponent a správu paměti aplikace. Dále se zaměříme na správné použití template driven formulářů a reaktivních (model-driven) formulářů včetně vytváření vlastních formulářových prvků (např. datepicker) a vlastních direktiv. V neposlední řadě se naučíte jak tvořit animace v Angularu bez použití Jquery a jak implementovat knihovny partnerů přímo do aplikace.

 DateDurationCourse priceHandbook priceCourse languageLocation 
8/31/2020 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Praha
 
11/30/2020 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Praha
 
2/1/2021 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Praha
 
5/17/2021 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Praha
 
12/7/2020 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Brno
 
3/15/2021 5 38 500 CZK included in course price Český jazyk GOPAS Brno
 
9/7/2020 5 1 475,00 EUR included in course price Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
12/14/2020 5 1 475,00 EUR included in course price Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

AffiliateDurationCatalogue priceHandbook priceITB
Praha5 38 500 CZK included in course price 50
Brno5 38 500 CZK included in course price 50
Bratislava5 1 475,00 EUR included in course price 50

Co Vás naučíme:

 • Architekturu a názvosloví knihovny Angular
 • Vytvářet front-end aplikace pro sběr, validaci a presentaci dat
 • Spravovat uživatelské události pomocí knihovny Angular
 • Vytvářet vlastní Angular komponenty
 • Používat template, reactive a dynamic forms
 • Komunikovat s back-end API pomocí knihovny Angular
 • Využívat lazy loading komponent a pokročilý routing
 • Vytvářet validace pomocí backend API
 • Vytvářet vlastní direktivy a formulářové prvky
 • Vytvářet animace

Pro koho je kurz určen:

 • Kurz je učen pro programátory front-end aplikací v jazyce TypeScript, kteří chtějí pro běžné úkony správy uživatelských interakcí použít knihovnu Angular ve verzi

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalost jazyka HTML
 • Znalost programování v jazyce TypeScript

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Úvod do Angular

 • Účel
 • Srovnání s AngularJS
 • Proč TypeScript

Architektura knihovny

 • Moduly, komponenty, šablony (templates)
 • Meta data a data binding
 • Direktivy, služby a dependency injection

Prezentace dat

 • Data binding a výrazy
 • Direktivy pro řízení toku v šablonách (ngFor, ngIf)

Interakce s uživatelem

 • Události a objekt $event
 • Referenční proměnné v šablonách
 • Filtrování událostí

Práce s formuláři

 • Třida modelu
 • Komponenta formuláře
 • Vytvoření šablony
 • Direktiva ngModel
 • Sledování stavu komponenty
 • Validace
 • Odeslání dat
 • Template, reactive a dynamic forms

Dependency injection

 • Vzor a zdůvodnění
 • Aplikace v Angular

Lazy loading

 • Tvorba lazy loading komponent
 • Lazy loading

Inicializace dat z backend API

 • Tvorba servis pomocí GET metody
 • Tvorba servis pomocí POST metody
 • Použití observables v ramci angular aplikace

Template driven formuláře a reaktivní formuláře

 • Rozdíly mezi formuláři
 • Validace dat serverem
 • Odeslání dat na server
 • Real-time validace formulářových polí ze serveru

Direktivy

 • Tvorba validačních direktiv

Custom form controls

 • Tvorba vlastních formulářových prvků

Animace

 • Tvorba animací v Angularu

Previous courses

Next courses

no following course
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Price:
included in course price
The prices are without VAT.